Det er ikke returrett på bestillingsvarer, brukt og varer som er åpnet, bytte må avtales særskilt på forhånd.

Kontorinteriør Ringerike AS tar forbehold om leveringstider og forsinkelser i leveranser fra våre underleverandører og gir ikke kompensasjon for følgende av dette.

Alle skader Må… være anmerket/påført fraktbrevet for evnt. skadeserstatning. (eventuelt hos postkontoret) Pakk gjerne opp varene før signering.

Vi gjør dere også oppmerksom på direkteleveranser som er avtalt med oppringing fra speditør/sjåfør kan svikte da det er flere ledd i transporten/leveransene og beskjeder kan komme bort/svikte.
Kontorinteriør Ringerike AS gir ikke kompensasjon for følgende av dette

NB! Frakt er til fortauskant eller lasterampe (eller postkontor/post i butikk ved postsending).