Våre priser er å forstå eks. mva, levert fra vårt lagerutsalg på Hønefoss, såfremt ikke annet er oppgitt. All frakt, emballering og montering kommer i tillegg hvis ikke annet er avtalt.
Når pakker som blir sendt med posten, ikke blir hentet. Vil kunden bli belastet for frakt og returfrakt.

Hvordan betale:
Alle varer må betales ved levering, evt. forskudd, dersom kunde ikke henter selv.
Vi aksepterer norske bankkort (debetkort) og kontanter.

NB! Vi tar ikke kredittkort.

Faktura:
Offentlige etater, bedrifter som er registrert som as, kan innvilges kreditt etter nærmere avtale. Vi forbeholder oss da retten til å kredittsjekke eventuelle kunder før kreditt innvilges.
Privatpersoner og institusjoner/ bedrifter som ikke er registrert som as, innvilges ikke kreditt.
Vi reserverer ikke varer med mindre det er inngått tydelig avtale om kjøp, eller det er innbetalt forskudd.

Andre vilkår:
Brukte varer, selges i den tilstand varen er i. Selvfølgelig skal en vare virke når handelen finner sted, med mindre noe annet er angitt i annonsen.

Frakt, tur eller retur, vil i ikke bli refundert ved reklamasjon, med mindre uaktsomhet fra Kontorinteriør Ringerike AS sin side kan påvises, eller annet er avtalt.

Det er ikke returrett på brukte varer, med mindre dette er avtalt på forhånd.
Alle avtaler som vedrører avvik fra standardbetingelsene, skal påføres ordrebekreftelse/ faktura.

Dersom kunde avbestiller etter at ordre er bekreftet, vil vi kunne avkreve et avbestillingsgebyr i forhold til merarbeidet som er påført oss.

Ved skade på varer kan ikke Kontorinteriør Ringerike AS. holdes ansvarlig for følgeskader eller problemer en evt. mangel volder.